Електромобилите с безплатно паркиране в Плевен

04.09.2017 11:15

 

Общинският съвет на Плевен прие режим за безплатно паркиране на електрически пътни превозни средства в Синя зона в Плевен. Промяната е част от Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Общината. Решението бе прието с 35 гласа за, 1 въздържал се и 1 против.

Предложението за изменение и допълнение на общинската Наредба №3 с нов раздел, регламентиращ режим за безплатно паркиране на електрически пътни превозни средства в Синя зона в Плевен, бе първа точка в дневния ред на заседанието на Общинския съвет на 31 август. Във връзка с него е направено предварително проучване за въведена подобна практика в други общини в страната. Установено е, че безплатно паркиране на електрически автомобили има в общините Бургас, Добрич, Пловдив и Столична община. За хибридни автомобили няма предвидено безплатно паркиране в Република България. Приетата от Общински съвет – на Плевен промяна в местната нормативна уредба е с цел поощряване и насърчаване ползването на електрически автомобили и на територията на общината.

Съгласно гласуваният нов раздел „Режим на безплатно паркиране на електрически ППС“ в Наредба №3, собствениците на електрически автомобили в община Плевен ще ползват безплатно места в зоните за почасово платено паркиране (Синя зона), като ще удостоверяват това си право с карта. Картите ще се издават и преиздават от кмета на Общината, чрез ОП „Център за градска мобилност“ – Плевен. За издаване на карта правоимащите лица подават заявление в „Център за градска мобилност, с приложен талон на автомобила. Притежателят на картата е длъжен при и по време на паркирането да я постави на видимо място от вътрешната страна на предното стъкло, даващо възможност за осъществяване на контрол. При непоставянето на картата/стикера на определеното място ще се заплаща определената такса за престой и паркиране в Синя зона в Плевен.

Приетите промени в Наредба №3 влизат в сила 7 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: