Постоянните комисии към ОбС – Плевен обсъждат предложение за нова Наредба №17

24.08.2017 9:59

Всички постоянни комисии към Общински съвет – Плевен ще обсъждат следващата седмица предложението за приемане на нова Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Съгласно изискванията на Закона за нормативните актове, проектът за нормативен документ бе публикуван за обществено обсъждане на страницата на Община Плевен в регламентирания 30-дневен срок.
За обсъждане във всички комисии влиза и годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за 2016 година. По инициатива на Председателя на ОбС – Плевен Мартин Митев, за отчета има и публично обсъждане – днес /24 август, от 17,30 ч./ в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“.
Този месец постоянните комисии към Общински съвет – Плевен ще заседават в два поредни дни – 28 и 29 август /понеделник и вторник/. Проектите за дневен ред, предложенията и преписките, които ще бъдат обсъждани, са публикувани на страницата на местния парламент /https://obs.pleven.bg/bg//, раздел „Заседания“ – „Заседания на постоянни комисии“ https://obs.pleven.bg/bg/test6bg-1.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: