Прием за платено обучение и за бакалавърските специалности обяви Медицински университет – Плевен

15.08.2017 10:31

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) днес все още запълва незаетите местата за редовно обучение по държавна поръчка в бакалавърските специалности във факултетите „Обществено здраве“, „Здравни грижи“ и Медицинския колеж след трето класиране. Официално на сайта си висшето училище официално обяви прием на студенти за обучение срещу заплащане по специалностите с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“ за учебната 2017/2018 година. За обучение срещу заплащане ще бъдат приети общо 36 студенти по специалностите „Медицинска сестра“ (10 места), „Акушерка“ (5 места); „Медицински лаборант“ (4 места); „Рентгенов лаборант“ (2 места); „Помощник-фармацевт“ (5 места); „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ (5 места); „Опазване и контрол на общественото здраве“ (2 места) и „Социални дейности“ (3 места).
За платения прием могат да подадат документи кандидати, положили успешно приемните изпити в МУ-Плевен, но неприети за местата по държавна поръчка, както и положилите изпит по биология в друг университет и представили служебна бележка. Медицински университет – Плевен ще класира и кандидати с успешно положен втори държавен зрелостен изпит, които до момента не са кандидатствали във висшето училище. Срокът за подаване на документи е от 21 до 25 август на място в Ректората или по електронна поща, а заявлението за кандидатстване може да се изтегли от сайта на университета. Класирането ще излезе на 25 август, а записването на новоприетите студенти за платено обучение ще се състои от 28 до 30 август. Годишните такси за платено обучение в бакалавърските специалности от направление „Здравни грижи“ са в размер на 4 165 лв., като за специалностите „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Опазване и контрол на общественото здраве“ от направление „Обществено здраве“ сумата е 2 303,20 лв., а за „Социални дейности“ – 1508, 80 лв.
Продължава записването и утре на класираните студенти за платено обучение по специалност „Медицина“. Медицински университет – Плевен обяви платен прием за 16 бъдещи лекари, като заявления за класиране подадоха рекорден брой кандидати – 73.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: