Намалява броят на децата, записани в детски градини в област Плевен

09.08.2017 13:12

През учебната 2016/2017 година в детски градини са записани 6 997 деца, или с 6.3% по-малко в сравнение с предходната година, показват данните на отдел „Статистически изследвания – Плевен” към Териториално статистическо бюро – Северозапад.

Към 1.12.2016 г. в област Плевен функционират 84 самостоятелни детски градини с директор. Средният брой деца в една детска градина за областта е 83, като една група се формира средно от 23 деца.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 653 души, като в сравнение с предходната учебна година намалява с 33 души, или с 4.8%. Детските учители са 611, или 93.6% от педагогическия персонал.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: