Интермес

Насрочват частични избори за кмет на село Сухаче

03.08.2017 16:05

Общинска избирателна комисия – Червен бряг е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение номер 344-МИ от 01.08.2017 г. на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Сухаче, община Червен бряг, област Плевен, Иван Йотов Иванов. Към уведомлението са приложени копия на следните документи: решение номер 344-МИ от 01.08.2017 г. на ОИК – Червен бряг; писмо от кмета на община Червен бряг с изх. номер 22-00-30 от 01.08.2017 г. ведно с препис-извлечение от акт за смърт на Иван Йотов Иванов.
От извършена служебна справка в таблицата на населението в ГД „ГРАО“ в МРРБ се установи, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Сухаче, община Червен бряг, област Плевен, към 15.06.2017 г. е 683 лица, поради което кметство Сухаче отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.
След като е разгледала представените документи, Централната избирателна комисия е приела, че Общинската избирателна комисия – Червен бряг, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия предлага на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Сухаче, община Червен бряг, област Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: