Интермес

Некачествена вода са пили жителите на три населени места в Плевенско

01.08.2017 11:24

За периода от 17.07. – 30.07.2017 г. инспекторите от РЗИ – Плевен са извършили изследвания за качеството на питейната вода на територията на 18 населени места в областта, като са били взети 36 проби, съобщават от Здравната инспекция. Установено е, че 4 от тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Те са взети в Долни Дъбник, Горни Дъбник и Градина, като показателите, по които не отговарят на изискванията, са коли форми и нитрати.
От РЗИ – Плевен са издали пет предписания, съставени са три акта и едно постановление на стойност 100 лева. През отчетния период за нестандартните проби по микробиологични показатели от страна на инспекцията са издадени предписания до ВиК – Плевен ЕООД за промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и за провеждане на допълнителен мониторинг до получаване на стандартен резултат по показател „коли форми” в съответните населени места с установени отклонения.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: