Преизбраха Ивайло Тодоров за районен прокурор на Червен бряг

27.07.2017 14:35

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, след успешен първи мандат, с 10 гласа „за“ единодушно преизбра Ивайло Тодоров за втори мандат административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Червен бряг.
Прокурор Ивайло Тодоров има над 18 години юридически стаж като следовател и прокурор в органите на Прокуратурата на Република България. Бил е помощник следовател в ОСлС – Плевен, съдебен кандидат в Окръжен съд–Плевен и следовател в ОСлС- Плевен. От 2006 г е прокурор в Районна прокуратура – Плевен, а от 2012 г. е административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Червен бряг.
След успешен първи мандат Прокурорската колегия на ВСС преизбра единодушно прокурор Тодоров отново за ръководител на Районна прокуратура – Червен бряг.
В своята Концепция за стратегическо управление на дейността на Районна прокуратура – Червен бряг, той залага на постигането на още по-голяма ефективност и бързина на работа на прокуратура. Като следва да се продължи добрите практики: на взаимодействие между прокуратурата и полицията, анализиране на причините за връщане на делата, с цел свеждането им до минимум и засилване на административно–съдебния надзор и надзора за законност.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: