Предлагат трансформирането на една длъжност „прокурор“ от Районна прокуратура – Никопол в Районна прокуратура – Плевен

27.07.2017 9:55

Прокурорската колегия предлага Пленумът на Висшия съдебен съвет да съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Никопол, с 1 свободна длъжност „прокурор“ и да разкрие една длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Плевен. Това съобщават от Висшия съдебен съвет.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: