Ремонтират покривите на ДГ „Ралица” и училището в Беглеж

26.07.2017 15:31

Община Плевен възлага ремонтни дейности на покривните конструкции на Детска градина „Ралица” – Плевен, и Основно училище „Васил Левски” – с. Беглеж. Амортизирани части от покривите са причина за течове и в двете сгради. ДГ „Ралица”е включена в списъка на обектите за основна рехабилитация в проектното предложение на Община Плевен „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”. Неотложността на проблема с течовете налага да се предприемат нужните мерки за отстраняването му преди старта на проекта.

Ремонтът на сградата на училището в с. Беглеж, където се помещава и местното читалище, е предварително плануван, предстои подписване на договор с избрания изпълнител и старт на дейностите.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: