На 31 юли правят първа копка на проекта за водния цикъл на Плевен и Долна Митрополия

26.07.2017 12:55

На 31 юли в 11 ч. ще се състои церемонията по първа копка на проекта за водния цикъл на Плевен и Долна Митрополия. Това съобщи на днешния брифинг в Община Плевен зам.-кметът Стефан Милев. Ще припомним, че проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.
С реконструкцията и модернизацията на ПСОВ-Плевен, която вече ще обслужва и градовете Долна Митрополия и Тръстеник, ще се осигури по-добро пречистване на отпадъчните води в съответствие с изискванията на ЕС и националното законодателство за опазване на околната среда. Те ще са с показатели, отговарящи на нормативната уредба. Ще се подобри водният цикъл на селата Ясен и Буковлък от община Плевен, както и ВиК мрежата на Долна Митрополия и Тръстеник. С разширяване на канализационната мрежа ще се намалят рисковете за околната среда от преливащи септични ями и заустване на отпадъчни води в р. Вит. Проектът подпомага България за постигане на съответствие с европейското екологично законодателство, особено по отношение на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води, както и да допринесе за постигане на устойчиво регионално развитие.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: