Интермес

Продават на търг недвижим имот в Койнаре

24.07.2017 13:34

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост с площ 1 100 кв. м., намиращ се в град Койнаре, община Червен бряг, област Плевен.

Имотът представлява застроен парцел – УПИ I – 1941 от кв. 92, с площ от 1 100 кв. м, намиращ се в Койнаре, община Червен бряг, област Плевен, ведно с построената в него ветеринарна лечебница с площ 195 кв. м, с предоставени права за управление на Българска агенция по безопасност на храните

Началната тръжна цена, на която ще стартира наддаването за имота е 17 000 лева (без вкл. ДДС), а стъпката на наддаване – 1 000 лева (без вкл. ДДС),. Депозитът за участие е в размер на 5 000 лева (без вкл. ДДС).

Търгът ще се проведе на 28 юли 2017г. от 11.00 часа в сградата на АПСК. Цената на тръжната документация, е 500 лева и може да бъде закупена в срок до 24 юли 2017г. в стая 515 на АПСК.

Имотът се намира в южната част на гр. Койнаре, на около 200 м от центъра. В непосредствена близост е училище ”Христо Смирненски” и стадион. Районът е краен жилищен и граничи със земеделски земи и земи извън регулация. Застроен е предимно с жилищни сгради. Имотът има лице към три улици
До участие в търга не се допускат: консорциуми, офшорни дружества; лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност; както и лица, осъдени за банкрут.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: