Сержанти от формированията на ВВС завършиха с отличие обучението си във ВВУБ “Георги Бенковски”

21.07.2017 12:10

Днес във Военновъздушна учебна база “Георги Бенковски” завърши обучението на сержанти от формированията на ВВС в курсове за придобиване на военноотчетна специалност и квалификация „Авиационно – технически специалисти” и специалисти в системата за „Комуникационно, информационно и навигационно осигуряване”.

В Центъра за подготовка и обучение на ВВУБ, специализантите от курса за „Авиационно-технически специалисти” усвоиха знания за техническата експлоатация на авиационната техника, правилата за работа с контролно-измервателната апаратура и специализирания инструмент, оборудването и въоръжението, както и изискванията за водене на експлоатационно – техническата документация.

Акцентът в практическата подготовка бе насочен към това, обучаемите да усвоят умения за поддържането, експлоатацията и ремонта на сложната авиационната техника, както и да се научат да работят със специализираната апаратура.

По време на курса специализантите показаха високо ниво на успеваемост, мотивация и стремеж към усъвършенстване, в резултат на което постигнаха отлични резултати на теоретичните и практически изпити. За курса по специалността „Експлоатация и ремонт на летателните апарати и авиационни двигатели” той е Отличен 5,71, по специалността „Радиоелектронно оборудване на летателния апарат” – Отличен 5,54, по специалността „Авиационно въоръжение” – Мн. добър 5,34 и по, специалността „Авиационни електроприбори и автоматични системи” – Отличен 5,97

Високи резултати постигнаха и обучаемите от курса за специалисти в системата на „Комуникационно, информационно и навигационно осигуряване”. Те усвоиха знания и умения за експлоатация на комуникационна и навигационна техника, правилата за използване на контролно – измервателната апаратура, правилата и мерките за безопасност при работа с основните средства, особеностите, свързани с режимите на работа на средствата. Техният успех е Отличен 5,85.

Началникът на щаба на ВВУБ „Георги Бенковски” подполковник Ивайло Пешаков връчи удостоверенията на специализантите. Той ги поздрави за отличните резултати и проявената отговорност към учебния процес, и им пожела успешна и безаварийна работа.

Снимки и информация: Военновъздушна учебна база “Георги Бенковски”, Пресцентър

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: