Плевенско сдружение реализира проект, насочен срещу агресията сред учениците

21.07.2017 16:32

Проекта „Отвори очи. Светът е цветен!“ представи на пресконференция днес в БТА Сдружение „ОбзорАрт“ – Плевен. Той е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Програма Изпълнение на младежки дейности по Чл. 10А от Закона за хазарта. Проектът цели промяна в нагласите на младите хора от нашия град по отношение на агресията и рисковото поведение, а повече за дейностите, очакваните резултати и ефекти споделиха – Мила Пендичева – председател на Сдружение „ОбзорАрт“ – Плевен, и членовете на екипа – Даниела Димитрова, Първолета Петкова – преподавател по български език и литература в училище „Христо Смирненски“, учениците Десислава и Ивона.

Проектът е с продължителност от три месеца. Партньори на Сдружението по него са седем плевенски училища, а началото е било дадено с анкета сред учениците за нагласите им към агресията. Анкетирани са 1500 човека, като любопитното е, че в първия момент мнозина са отрекли за съществуването на агресия в техните среди, като впоследствие се е оказало, че почти всеки е ставал свидетел на агресивно поведение, а някои от учениците дори са признали, че самите те са агресори. Нашият проект се насочи към свидетелите, защото те са най-голямата част, обясни Мила Пендичева, като отбеляза, че особено в по-горните класове агресията е използвана от учениците за себеутвърждаване.

По проекта са предвидени обучения по творческо писане, разиграване на реални ситуации на агресия под формата на театър, информационни срещи по училищата. В края на проекта е планирано организирането на кръгла маса, на която ще бъдат поканени също представители на Полицията, Прокуратурата и Местната комисия за борба с противообществените прояви.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: