Преустановява се приемът на заявления за саниране на жилищни сгради

20.07.2017 12:15

Преустановява се приемането на заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до изпълнението на сключените договори за целево финансиране, гласи писмо на Министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков до кметовете на общини.

Към настоящия момент разчетите показват, че с одобрения финансов ресурс по Програмата ще се финансират допустимите дейности за 2022 сгради, които вече имат договор за целево финансиране. Предвид факта, че на този етап допълнителен финансов ресурс не е одобрен, няма да бъдат приемани нови заявления от общинските администрации към „Българска банка за развитие” АД, от което следва общините да прекратят приема на документи от сдруженията на собствениците при настоящите условия на Програмата, е посочено в писмото.

След приключване на всички дейности по обновяване на одобрените сгради ще бъде направен анализ на свободния финансов ресурс в границите на одобрените по Програмата 2 млрд. лв. и при възможност ще бъде подновен приемът на документи при правила и условия за финансиране, за които Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще уведоми допълнително, са казва още в писмото.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: