Център за предоставяне на безплатна правна помощ откриха в Плевен (снимки)

17.07.2017 14:37

Регионален Център за консултиране към Адвокатски съвет – Плевен, където ще се осъществява безплатна правна помощ на физически лица от уязвими социални групи, съгласно чл. 18 от Закона за правната помощ, бе открит днес в Плевен. На откриването в Съдебната палата присъстваха министърът на правосъдието Цецка Цачева, председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, председателят на Националното бюро за правна помощ – София Елена Чернева, кметът на Плевен Георг Спартански, председателят на Общинския съвет Мартин Митев, областният управител Мирослав Петров, ръководители на съдилища на територията на област Плевен, магистрати, съдии, прокурори.


Цецка Цачева благодари за поканата да присъства на откриването, посочвайки, че събитието днес увенчава усилията на няколко институции в един немалък период от време, за да стане възможен поредният десети регионален център. Винаги съм имала специално отношение по темата с достъпа до правна помощ и затова прегръщам изцяло тази инициатива, тъй като е много важно и за нашите съграждани от по-уязвими групи да могат безплатно да получават квалитетна и компетентна помощ от колегите от Адвокатска колегия – Плевен, отбеляза министър Цачева. На адвокатите, които ще се помещават в добре оборудвания център, тя пожела да бъдат максимално отдадени и потопени в проблемите на гражданите, които имат нужда от правна помощ. Пожеланието й към магистратите, съдиите и прокурорите пък бе да са съпричастни и да проявяват разбиране към високо отговорната мисия на плевенските адвокати в този център. Защото целта е една – да имаме по-бързо, по-добро, но и много справедливо правосъдие, допълни Цецка Цачева.


Право на правна помощ, съгласно закона имат лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечни и целеви помощи за отопление от ЗСП; лица настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга-резидентен тип, или социална услуга звено „Майка и бебе”; деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето; лица, пострадали от домашно или сексуално насилие, от трафик на хора или друго престъпление; лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставянето на правна помощ не се дължи на друго правно основание и чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване.


Предвижда се възможност да се предоставят изнесени консултации и правни съвети на място за хора от съответния съдебен район, живеещи в селища от областта или обитаващи социални домове, за което ще разчитаме на кметовете на съответната община.
Правна помощ ще се предоставя по граждански, наказателни и административни дела и ще се изразява с консултации, завеждане на дело; подготовка на документи и процесуално представителство /защита от адвокат/.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: