С 35 деца по-малко са се родили в Плевенска област за година

16.07.2017 13:01

С 35 деца по-малко са се родили в област Плевен през 2016 г. Това показват данните на Териториално статистическо бюро – Северозапад. През 2016 г. в област Плевен са регистрирани 2 201 родени деца, като от тях 2 182 (99.1%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените  е намалял с 35 деца, или с 1.6%.

Коефициентът на обща раждаемост през 2016 г. се запазва, както през 2015 г. и е 8.7. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Долни Дъбник (11.6‰) и Долна Митрополия (10.4‰), а с най-нисък – Белене (6.2‰) и Пордим (7.0‰).

Броят на живородените момчета (1 111) е със 40 по-голям от този на живородените момичета (1 071), или на 1 000 живородени момчета се падат 964 момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 1 393  и 789 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 8.4‰, а в селата – 9.4‰. През 2015 г. тези коефициенти са били съответно 8.5 и 9.3‰.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2016 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.80. За сравнение, през 2015 г. той е бил 1.78 деца.

Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост оказват съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението.

През 2016 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете  и при раждане на дете е съответно 25.8 и  27.3 години.

През последните години се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. Техният относителен дял нараства от 52.4% през 2005 г. на 59.8% през 2009 г. и на 68.5 % през 2015 година. През 2016 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 481, или 67.9% от всички живородени.

Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителствата сред младите хора.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: