Съвременен метод за лечение на рак за гърдата стартира в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен

13.07.2017 9:44

С клиничен старт в Онкологичния център към Университетска болница „Д-р Георги Странски” бе внедрен съвременен метод за лечение на рак за гърдата, състоящ се в едновременно приложение на оперативно лечение и лъчелечение. Това съобщиха от УМБАЛ. За целта в Онкооперационния блок се въвежда специализирана лъчетерапевтична апаратура за електронна брахитерапия с висока мощност на дозата. Тя действа директно в мястото на тумора по време на операцията при минимално излагане на облъчване на околните тъкани. Новият и за световната практика подход предоставя възможността при селектирани пациентки с ранен стадий рак на млечната жлеза да се замени следоперативното лъчелечение изцяло и целия комплекс болнично лечение да бъде завършен по време на операцията или да се съкрати лечебния курс външно облъчване, който обичайно продължава 5 до 7 седмици. Така на пациентката се спестяват многократни посещения до болницата и се осигурява възможност за връщане към нормалното ежедневие в рамките на дни след операцията.
За внедряване на интраоперативнотолъчелечение (ИОЛЛ) са необходими определени условия – хирургичен екип, прилагащ съвременните подходи на оперативното лечение на рака на млечната жлеза, екип от лекари – лъчетерапевти, и медицински физик, който разполага със съвременната лъчетерапевтична апаратура и необходимите знания и умения да работи с нея при необичайна ситуация –в операционната зала, едновременно с операцията.
Хирургичният екип от Клиниката по Онкологична хирургия, известни с постиженията си в съвременното третиране на онкологичните заболявания и в частност на рака на млечната жлеза, изпълни своята част от задачата – подбора на подходящата пациентка и извършване на операцията в съответствие с изискванията на този нов метод. Анестезиологичния екип компетентно осигури анестезия при условия на извършване на медицинско облъчване в операционната зала. Лъчетерапевтичният екип бе поставен пред най-тежката задача –усвояването на този нов за страната подход, лицензирането на модерната апаратура и въвеждането й в клиничната практика в операционната зала, при спазване на необходимите условия за прецизност и безопасност. Отделението по лъчелечение се справи с новото предизвикателство и допълнително бе разширен пълният комплекс от лечебни методи при рак на млечната жлеза, които се прилагат в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен. Както е известно, в рамките на последната година в УМБАЛ – Плевен се развиха и започнаха да се прилагат клинично най-съвременните високотехнологични методи за облъчване на линеен ускорител – модулирано по интензитет лъчелечение, обемно-модулирана ротационна терапия и облъчване при задържане на дишането, при дълбоко вдишване. Отделение по лъчелечение е оборудвано с най-съвременна апаратура със средствата, които МЗ осигури през 2015г. по ОП „Регионално развитие”. Друга благоприятна предпоставка за реализиране на нововъведенията са сериозният опит и силният авторитет на Университетската болница и Медицинския университет в областта на високите технологии като роботизираната хирургия. В клиничния старт на интраоперативното лъчелечение участваха няколко екипи от лекари: хирургичен екип начело с проф. Т. Делийски, началник на Клиника по Онкологична хирургия, Д-р Вълчева, д-р Петрова, м.с. Динова; лъчетерапевтичен екип начело с д-р А. Микински, началник на Отделение по лъчелечение, д-р Хитова; анестезиологичен екип начело с д-р И. Михайлов, началник на Онко-реанимация, м.с. Пакова, медицински физик И.Петров.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: