713 кандидат-студенти ще се явят на изпита по химия днес в Медицински университет – Плевен

12.07.2017 7:31

Общо 713 кандидат-студенти ще се явят днес на втория конкурсен изпит от редовната сесия – по химия за специалностите „Медицина” и „Фармация“. Те се състезават за 133 места, държавна поръчка, редовно обучение, по специалностите „Медицина” и „Фармация“, което прави средно малко повече от 6 кандидати, борещи се за едно място. В това число влизат 605 кандидати, посочили като първо желание специалност „Медицина“, и 211 кандидатстващи на първо място за „Фармация“. Зрелостниците, които ще участват в класирането само с оценките си от предварителните изпити, са 70. От общия брой 816 кандидати жените са два пъти повече (563 – 69%) от мъжете (253 – 31%).
На 10 юли 2017 г. преди провеждането на втория конкурсен изпит за „Медицина” и „Фармация“ висшето училище изнесе резултатите по биология – на сайта и на място в Ректората. Най-висок е процентът на оценка добър – 43 %, следвани от много добрите оценки – 22 %. Отличните оценки по биология от редовния изпит са 11, като на предварителния те бяха повече – 55 кандидати са с оценка над 5.50. Пълните шестици на предварителния изпит по биология са 7, което означава, че тези кандидати ще участват в класирането с оценката си от предварителния конкурс и не са се явили на редовния. Тази година 108 кандидати са изкарали двойки по биология на редовната сесия (16 %), а тези с оценка среден са 119 (17 %).


Изпитът по химия за магистърските специалности „Медицина“ и „Фармация“ на 12 юли 2017 г., сряда, е с продължителност 4 часа и ще протече от 9.00 ч до 13.00 ч в учебните зали на територията на Ректората и на Учебния корпус. В деня на изпита кандидат-студентите ще се настаняват по местата си от 8.00 ч до 8.30 ч. Точно в 8.40 ч в зала „Асклепий” на Ректората ще бъде изтеглен изпитния вариант от тестови въпроси и задачи по химия. Това ще стане на произволен принцип в присъствието на членовете на Академичното Ръководство на МУ-Плевен – ректора на висшето училище проф. д-р Славчо Томов; зам.-ректора по учебната дейност проф. М. Александрова; декана на Факултет „Медицина” проф. д-р А. Аспарухов; зам.-декана на Факултет „Фармация“ доц. д-р Павлина Йорданова; председателя на Комисията за оценяване на конкурсните работи по химия проф. Ангелина Стоянова; председателя на Техническата комисия за прием на кандидатстудентски документи Виржиния Лазарова, родители на кандидатите и журналисти.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: