Интермес

Търг с тайно наддаване за земеделска земя ще се проведе в НАП – Плевен

06.07.2017 17:29

По изпълнително дело № 1506/2016 ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД Велико Търново, офис Плевен, ул. „Дойран“ 43 , на 21.07.2017г., от 10:00 ч. на следните недвижими имоти:
Земеделска земя с площ 14 941 кв.м., находящ се в обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, при първоначална цена 52 000.00 лв.
Земеделска земя с площ по док. 20 069.00 кв.м., в обл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, общ. СВИЩОВ, гр.Свищов, при първоначална цена 70 000.00 лв.
Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД Велико Търново, офис Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: