Интермес

НАП – Плевен продава автомивка в Червен бряг и автомобил „Volkswagen“

06.07.2017 17:35

По изпълнително дело № 186/2012 ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД Велико Търново, офис Плевен, ул. „Дойран“ 43 на 13.07.2017г., от 10:00 ч. на следния недвижим имот и движима вещ:
Недвижим имот – масивна сграда „АВТОМИВКА”, с площ от 200 кв.м., находящ се в гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, при първоначална цена 80 000.00 лв.
МПС – автомобил марка VOLKSWAGEN, модел КАДИ, цвят червен, година на производство 2006г. при първоначална цена 9 500.00 лв.


Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД Велико Търново, офис Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

За контакти: телефон (064) 898 422 – Милена Тончева
Eл. Адрес: m.toncheva@ro15.nra.bg

#тагове:

НАЙ-НОВИ: