Събитие под мотото „Аз избирам своето бъдеще“ се проведе в Езиковата в Плевен

29.06.2017 8:33

В ПГПЧЕ – Плевен се проведе заключително мероприятие „Аз избирам своето бъдеще“ по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В проекта „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ участват 42 пилотни училища, които в област Плевен са Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици и Професионална гимназия по Туризъм „Алеко Константинов“.


На събитието присъстваха: г-жа Албена Тотева – началник на Регионално управление на образованието – Плевен и ръководител на местния екип по проекта, г-н Виолин Стоянов – главен счетоводител към Регионално управление на образованието, г-н Кирил Миланов – ръководител на Центъра за кариерно ориентиране в град Плевен и г-жа Мариана Козова, г-жа Миглена Митева и г-жа Анелия Караджова – кариерни консултанти в Центъра за кариерно ориентиране, директорът на Професионална гимназия по Туризъм и ръководител на педагогическия екип г-жа Малинка Маринова и членовете на екипа г-жа Анелия Илиева и г-жа Детелина Христова.
В проекта участваха, учениците от VIIIб, IXб, Xа, XIб и XIе класове.


За целите на Програмата по кариерно ориентиране в гимназията бе обзаведен и оборудван клуб „Кариера“, където се осъществяваха дейностите по проекта: интерактивни упражнения за формиране на знания, умения и компетентности, свързани с познаването и разбирането на собственото „Аз” и съотнасянето му към желаната професия, гледане на тематични филми, запознаване на учениците с различни професии, решаване на казуси, участие в практическа работилница, усвояване на умения за изготвяне на автобиография и убедително мотивационно писмо, срещи с бивши възпитаници на училището и запознаване с тяхната професионална реализация, срещи-дискусии с представители на ВУЗ и представители на местния бизнес. Учениците имаха възможност да бъдат консултирани от кариерни консултанти, да получат информация за Националния портал по кариерно ориентиране и Рейтинговата система на висшите училища в България.


По време на заключителното мероприятие учениците представиха типовете професии и личности, интересни факти за най-престижните световни университети и показаха демонстрация на интервю за работа. Участниците в проекта получиха сертификат за участие.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: