РУО – Плевен бе домакин на работна среща за областите Плевен, Враца, Монтана и Русе

29.06.2017 8:04

Регионално управление на образованието – Плевен беше домакин на една от поредните работни срещи, които са инициирани от Министерството на образованието и науката, за обсъждане по същество и аргументирано конкретни и мотивирани предложения за изменения и допълнения в Наредба №10/01.09.2016 година за организация на дейностите в училищното образование, Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и в Наредба №8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.


Цялостната организация и координация на дейностите по реализиране на събитието бяха осъществени от екипа на РУО – Плевен, със съдействието на училища и на детски градини от област Плевен. Срещата се проведе в Художествена галерия „Илия Бешков“ гр. Плевен
Във фокус групите, по време на работната среща в гр. Плевен, се включиха началници на регионалните управления на образованието, директори, учители, образователни експерти и други педагогически специалисти в предучилищното и училищното образование от областите Плевен, Враца, Монтана и Русе.
Работната среща се проведе под ръководството на г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката и г-жа Албена Тотева – началник на Регионалното управление на образованието – Плевен, с участието на г-жа Ели Тричкова – началник отдел „Организационни дейности“ в дирекция „Организация и контрол“ в Министерството на образованието и науката и г-жа Емилия Лазарова – съветник на министъра на образованието и науката.


Работната среща премина в конструктивен диалог и в дискусионни обсъждания на представените предложения за изменения и допълнения към посочените наредби, на база прилагането им през учебната 2016/2017 учебна година в образователните институции в предучилищното и училищното образование.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: