За кризата на духовните ценности говори в Рим плевенският депутат Васил Антонов

28.06.2017 8:13

Плевенският народен представител Васил Антонов представи България на 24-та Генерална асамблея на Интерпарламентарната асамблея по православието с доклад на тема: „Криза на духовните ценности в съвременния глобализиран свят“. В доклада на Антонов, който получи изключително висока оценка и бе възприет от присъстващите като принципен и сериозно аналитичен, се казва, че през 20-ти век сме станали свидетели на зараждането и развитието на едно ново универсално движение – Глобализацията, което се възприема нееднозначно – като фактор, подпомагащ сближаването на хората, смекчаващ националните различия и изразител на човешките стремежи за по-добър живот и като източник на социално неравенство, причинено от прекалената комерсиализация, потребление и нови начини на забогатяване. Той отчита, че ролята на Църквата си остава в духовното възраждане на човешкия род и нейна основна задача е да се бори общочовешкия стремеж за утвърждаване на равенството, правата и достойнството на всяка личност, признаване на идеите за човеколюбието, солидарността, справедливостта и мира, да бъдат висши начала на човешките взаимоотношения.
„Човешкото общество може да бъде истинско само като общество от различни, като общество от неповторими личности – с всемирен дух, за да може да разрешава най-наболелите въпроси на нашата действителност“ , категоричен е в заключението си Васил Антонов.
В най-висшия форум на ИПАП, който се провежда от 25 до 30 юни в италианската столица Рим, участват парламентаристи и духовни дейци от 25 страни от Европа, Азия и Африка. Освен задълбочената дискусия по въпросите за християнското разбиране за глобалната криза и начините на нейното преодоляване, на заседанието ще бъде направен отчет на дейността за предходната година и ще се приеме програма за работата на Асамблеята и проектобюджет за 2017 – 2018 год.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: