Детските ясли в Плевен временно няма да работят заради предстоящ ремонт на Детска кухня

28.06.2017 14:41

Детските ясли в Плевен временно няма да работят заради предстоящ ремонт на Детска кухня, откъдето осигуряват храненето. Ремонтът се налага след изготвено от Българската агенция по безопасност на храните предписание. Община Плевен проведе обществена поръчка за изпълнител на дейностите, които предстои да стартират от 15 юли и ще свършат до 31 август 2017 г. Ще бъде направено всичко възможно ремонтът да приключи по-рано от обявения краен срок.
Беше поискана информация от детските градини с яслени групи за възможността да приемат част от децата, посещаващи детски ясли, за времето до завършване на ремонта. От детските градини с яслени групи бе подадена исканата информация, съгласно която временно могат да се осигурят 95 места за срока на дейностите.
Създадена е организация общо 95 деца от яслите да бъдат пренасочени към яслени групи в детските градини за посочения период. Списъците с крайно нуждаещите се ще се изготвят от директорите на детските ясли до 7 юли, петък.
„Убедени сме, че ремонтът на Детска кухня е спешно наложителен и ще подобри значително условията, при които се приготвя храната за децата, като същевременно ще бъдат изпълнени и задължителните предписания на контролните органи. Неизвършването на ремонт или отлагането му ще доведе до затваряне на Детска кухня и лишаване на децата на Плевен от възможността да посещават детска ясла“, сподели кметът на Община Плевен Георг Спартански.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: