Интермес

Временна комисия ще установява нуждите от сграден фонд на читалищата в община Плевен

28.06.2017 12:15

На заседанието на Общинския съвет, насрочено за 29 юни, четвъртък, ще бъде обсъдено предложение за сформиране на временна комисия за установяване на нуждите от сграден фонд на читалищата в община Плевен.

С Решения № 1477 от 20.08.2007 г. и №1530 от 25.09.2007 г. на Общински съвет Плевен е предоставено безвъзмездно право на ползване общински недвижими имоти – частна и публична общинска собственост на читалищата на територията на община Плевен, както следва: НЧ „Н.В.Ракитин“, НЧ „Христо Ботев“, НЧ „Извор“, НЧ „Пробуда 90″, НЧ „Парашкев Цветков“, НЧ „Развитие“, НЧ „Лик“, НЧ ,Дросвета“ с. Ясен, НЧ „Просвета – 97″ с. Радишево, НЧ „Изгрев 29″ с. Опанец, НЧ „Пробуда – 27″ с. Буковлък, НЧ „Наука 27″ с. Брестовец, НЧ „Просвета 1907″ с. Бръшляница, НЧ „Хрсто Ботев 27″ с. Коиловци, НЧ „Климент Бранитски“ – гр. Славяново и НЧ „Паисий Хилендарски“ – гр. Славяново. В изпълнение на взетото решение са сключени договори за предоставяне на сгради – общинска собственост, които изтичат в края на септември тази година.

В тази връзка е необходимо да се извърши преглед на общинския сграден фонд и да се установят нуждите на всяко читалище от ползване на сграда. В тази връзка се прави и предложението за сформиране на временна комисия с представители на Общинския съвет и на общинската администрация.

Идеята е тази комисия да извърши преглед на предоставения сграден фонд и излезе със становище за нуждите на всяко читалище, както и за статута на предоставените сгради – общинска собственост, използвани за нечиталищни нужди.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: