МУ – Плевен ще бъде домакин на Европейския конгрес по роботизирана хирургия през 2019-а

20.06.2017 15:24

hdr

На 9-ия годишен Европейски Конгрес по роботизирана хирургия, който се проведе в гр. Лил, Франция от 14 до 17 юни 2017 г., бе взето решението за провеждането на форума по роботика през м. септември 2019 г. в гр. София, България с домакин Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен). Висшето училище спечели домакинството след сложна процедура по кандидатстване през 2016 година в гр. Париж, Франция и представяне пред Управителния съвет на Европейската Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия, на който проф. д-р Славчо Томов е член. На заседание на Съвета в гр. Лил, Франция се определи през 2018 г. домакин на 10-тия юбилеен Конгрес на Европейската Асоциация по роботизирана хирургия да бъде град Милано, Италия, където e основана Асоциацията.


Спечелването на домакинството от МУ-Плевен на такъв мащабен и значим научен форум е резултат от усилията на екипа на чл.-кор. проф. Григор Горчев и проф. д-р Славчо Томов за въвеждане и развитие на роботизираната хирургия и телемедицината в клиничната практика и обучението от 2008 г. насам. Робот-асистираната хирургия стартира в МУ-Плевен с първите операции в областта на гинекологията и с една роботизирана система с пионер проф. Григор Горчев, първият сертифициран хирург на конзола. Днес висшето училище разполага с втора роботизирана система със симулатор за обучение и четири екипа за робот-асистирана хирургия – два в гинекологията, и по един в урологията и общата хирургия.


През м. септември 2019 година под егидата на МУ-Плевен и Българската Асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия София ще се превърне в столица на роботиката и високите технологии в медицината, посрещайки световни светила и пионери в робот-асистираната хирургия, както и цяла плеяда от водещи европейски хирурзи и учени. Европейският форум ще се проведе под мотото Beyond the Borders („Отвъд границите“), което може да се тълкува в три основни аспекта: на първо място, разширяване на границите на Европейската Асоциация по роботика чрез присъединяване на хирурзи от Източна Европа от всички области на медицината, които извършват робот-асистирани интервенции; на второ място, привличане на млади медицински специалисти и студенти към идеята за прилагане на роботизирана хирургия чрез високотехнологично обучение и на трето място – разширяване на границите на стандартната хирургия чрез въвеждане на нови технологии и роботизирани системи в клиничната практика.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: