Офисът за военен отчет в Плевен приема документи за конкурс за офицер към Военно формирование 24430 – гр. Троян

19.06.2017 11:57

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за офицер във Военногеографската служба за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната или в чужбина

  1. Със Заповед № ОХ-543/05.06.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжност за офицер във Военногеографската служба за приемане на военна служба на лице, завършило висше училище в страната или в чужбина, както следва:

1.1. Във Военно формирование 24430 – гр. Троян, една длъжност: Проверител във втора секция „Картография“ на сектор „Картография“.

  1. До 21.07.2017 г. кандидатите за посочената по-горе вакантна длъжност е необходимо да подадат чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) заявление до началника на Военногеографската служба – София.
  2. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, практически изпит и събеседване.

Повече информация може да се получи в Офиса за водене на военен отчет при Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация – Плевен.

Снимката е илюстративна

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: