В Плевен приемат документи за участие в конкурс за офицери за две поделения в страната

19.06.2017 13:44

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ, във формирования на Сухопътните войски за времето от 18.09.2017 г. до 19.09.2017 г. 

  1. Със Заповед № ОХ-538/05.06.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 3 (три) вакантни длъжности за офицери, за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба, както следва:

1.1. Във Военно формирование 24490 – Асеновград, една длъжност: „Командир на радиорелейно- кабелен взвод в свързочна рота”.

1.2. Във Военно формирование 54060 – Шумен, две длъжности: „Командир на взвод за разузнаване и управление в 120 мм самоходна минохвъргачна батарея” и  „Командир на взвод за ремонт и специални работи в логистична рота”.

  1. До 01.08.2017 г. кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности е необходимо да подадат чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО, заявление до: Командира на Военно формирование 24490 – Асеновград, за длъжността по т. 1.1. и  Командира на Военно формирование 54060 – Шумен, за длъжностите по т. 1.2.
  2. 2. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка и събеседване с кандидата.
  3. Кандидатът, спечелил конкурса, се приема на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не е навършил 50 години.

Повече информация може да се получи в Офиса за водене на военен отчет при Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация – Плевен.

Снимка: архив

#тагове:

НАЙ-НОВИ: