Плевенска област е първенец по осигуреност на населението с лекари в страната

16.06.2017 11:48

Осигуреността с лекари в края на 2016 г. общо за страната е 41.6 на 10 000 души от
населението, а с лекари по дентална медицина – 11.3 на 10 000 души от населението. Това показват данните на Националния статистически институт.

Осигуреността на населението с лекари по области варира от 26.3 до 56.3 на 10 000 души, като най-висока е тя в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници.

Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (56.3 на 10 000 души от населението), София (столица) (50.3), Пловдив (49.6), Варна (48.4) и Стара Загора (42.8).
Най-нисък е показателят за областите Разград (26.3 на 10 000 души от населението), Добрич (27.0) и Перник (27.3).
Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 6.2 на 10 000 души от населението.
Най-висок е показателят за областите Плевен (8.2 на 10 000 души), Сливен (8.0), Добрич и Видин (по 7.1), Стара Загора, Ловеч и Перник (по 7.0). Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Разград и Кърджали (по 4.2 на 10 000 души от населението), и Търговище (4.4).

Към 31 декември 2016 г. в страната функционират 345 заведения за болнична помощ с 51 816 легла, от които 321 болници с 49 589 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 2 029 с 1 163 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 140 с 2 193 легла.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: