Шест проекта класираха във втората сесия на Културния календар на Плевен

14.06.2017 12:22

Второ заседание проведе Комисията за предоставяне на финансови средства за реализиране на проекти в областта на културата на 13 юни т. г. Средствата са планирани в Раздел III на Културния календар 2017 г. на Община Плевен.

Съгласно разпоредбите на чл. 24 от Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата за одобрен се счита проект, получил минимум 60 % от максималния брой точки, т. е. 270 точки от максималните 450.

Комисията разгледа всички допуснати проекти до втория етап и ги оцени, както следва:

  1. 419 точки – Проект „Уличен творчески фестивал” на Фондация „Диря” с финансиране от 4 960 лв.
  2. 418 точки – Проект „Фолклорен спектакъл „От мегдана” на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” с финансиране от 5 000 лв.
  3. 413 точки – Проект „40 години Панорама „Плевенска епопея 1877” – юбилейна вечер и изложба” на Регионалния военноисторически музей с финансиране от 4 917 лв.
  4. 372 точки – Проект „Български и немски акордеонисти – заедно в един оркестър, заедно на една сцена” на индивидуалния артист Румен Тодоров с финансиране от 3 436 лв.
  5. 351 точки – Проект „3 за 3” на Сдружение „Изкуството до мен” с финансиране от 4 520 лв.
  6. 288 точки – Проект „В час по музика” на НЧ „Съгласие” с финансиране от 3 300 лв.

Останалите 12 проекта получиха под 60 % от необходимия брой точки.

Предстои подписване на договори с получилите финансиране културни институции и индивидуални артисти.

Снимка и информация: Община Плевен, Пресцентър

#тагове:

НАЙ-НОВИ: