Христина Комаревска е новият председател на Дружеството на писателите в Плевен

12.06.2017 7:28

Досегашният председател на Дружеството Лалка Павлова предаде ключа за Къщата на писателите на Христина Комаревска

Вчера се проведе Отчетно-изборно събрание на Сдружение „Дружеството на писателите“ – Плевен. Въз основа на Устава на Сдружението, в който според чл. 23, т. 2 и 4 – Управителният съвет и членовете на Контролния съвет се избират за срок от 3 години за неограничен брой мандати и Чл. 23, т. 3 – Председателят на Сдружението има право на два мандата от 3 години, Общото събрание реши:
За председател на Сдружението избира: Христина Комаревска. За управителен съвет избира: Лалка Павлова, Албена Декова, Татяна Любенова, Осман Мустафов. За контролен съвет избира: Люлин Занов, Валери Петров и Атанас Славчев.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: