Кметът на Левски участва в първа пресконференция на Община Турну Мъгуреле по трансграничен проект

12.06.2017 17:20

Кметът на Община Левски Любка Александрова и част от екипа по Проект «L-TEN – Свързването на европейската транспортна мрежа чрез по-добра връзка между третостепенни възли Турну Мъгуреле и Левски за устойчиво развитие на района“ съфинансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020г. участваха в първата пресконференция на водещия партньор по проекта, румънската община Турну Мъгуреле.
За Община Левски това е първият мащабен международен проект, каза кметът на Община Левски Любка Александрова с благодарност за поканата от кмета Danut Cuclea на община Турну Мъгуреле – един много добър партньор със сериозен екип.
Собствените финансови средства на двете общини,подчерта Любка Александрова , не са достатъчни да се отговори на нуждите на хората в населените места и само обединените действия на общините могат да получат европейско финансиране.


На 14.02.2017г. Община Турну Мъгуреле сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ, а на 13.03.2017г. кметът на Община Левски Любка Александрова подписа договор за предоставяне на национално съфинансиране в МРРБ, като партньор.
Реализирането на проекта ще даде възможност да се подобри връзката между основната и широко обхватната TEN-T мрежа, използвайки третостепенните възли Турну Мъгуреле и Левски като “предмостие” за съвместна транспортна система.
Проектът предвижда рехабилитация и реконструкция на общински път PVN 1110 Обнова-Каменец с възстановяване и подобряване на съществуващата пътна настилка, пътната основа и отводняване за осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на пътя.

2 268 м. от общата дължина / 7 068,00 м /на пътищата ,които ще бъдат модернизирани по проекта е през населено място с. Обнова.
Началото на пътният участък, който е част от общинска пътна мрежа – IV-ти клас, е в с. Обнова на кръстовище (открит път), а краят е връзка с рехабилитиран път.
Общият размер на бюджета на партньора Община Левски е 2 596 171, 34 евро, от които: безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР е 2 206 745, 64 евро; националното съфинансиране е 337 502, 27 евро и размера на собствения принос е 51 923, 43 евро.
Проектът визира модернизиране на пет улици в община Турну Мъгуреле.
Общият бюджет на проекта е 4 532 577,37 евро, от които 85% са от Европейския фонд за регионално развитие, 13% са принос от националните бюджети на Република Румъния и Република България, а 2% са собствен принос на партньорите.
Проектът стартира на 15.02.2017 г. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: