Населението в област Плевен продължава да намалява, за година се е стопило с 3848 души

09.06.2017 11:35

Текущата демографска ситуация в област Плевен се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението. Това посочват в прессъобщение от Териториалното статистическо бюро – Северозапад в Плевен

Към 31 декември 2016 г. населението на област Плевен е 248 138 души, което представлява 3.5% от населението на страната. В сравнение с 2015 г. населението на областта намалява с 3 848 души, или с 1.5%.

Мъжете са 121 044 (48.8%), а жените – 12094 (51.2%), или на 1 000 мъже се падат 1 050 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 59 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Към 31.12.2016 г. в градовете живеят 165 060 души, или 66.5%, а в селата – 83 078 души, или 33.5% от населението на областта. 

Продължава процесът на остаряване на населението.

В област Плевен относителният дял на жените на възраст над 65 години е 29.2%, а на мъжете – 21.3%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2016 г. децата до 15 години са 33 901, или 13.7% от общия брой на населението. Спрямо 2015 г. този дял се увеличава с 0.2 процентни пункта. В регионален аспект делът на лицата под 15 години е най-висок в общините Долни Дъбник  и Кнежа – съответно 16.3% и 14.7%, а най-нисък в община Белене – 10.1%.

Към 31.12.2016 г. общият коефициент на възрастова зависимост за област Плевен е 64.0%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: