Интермес

Търсят се учители в област Плевен за участие в проект за разпознаване на домашното насилие

25.05.2017 15:01

Български фонд за жените организира обучения за учители от областите София, Стара Загора и Плевен, в рамките на проект „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ чрез изграждане на капацитет у учители за превенция и работа по темата“, финансиран от Министерство на правосъдието. Двудневните семинари имат за цел да развият и обогатят знанията на учителите по теми като полови стереотипи, дискриминация и неравнопоставеност на половете, с фокус върху работа с ученици за превенция и противодействие на домашното насилие, разпознаването му и търсене и получаване на защита за деца, свидетели или пострадали от агресия в дома си. На участниците ще бъде предоставен специален „Наръчник в помощ на учителя“, изготвен от джендър експерти и включващ темите на семинарите. След провеждане на обученията, преподавателите ще имат ангажимент да организират за своите ученици 5 урока по пилотната програма на Български фонд за жените, насочена към темата „домашно насилие“ и адаптирана за различни възрасти.

Изградените познания за разпознаване и противодействие на домашното насилие ще бъдат от ключово значение за учителите не само по отношение на пряката им работа с ученици, но и при последващото институционално въвеждане на темата в училищата. През април 2016 г. България подписа Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) – фундаментален документ за справяне с проблема, който съдържа редица препоръки, мерки и специфични действия. С предстоящата ратификация на Конвенцията, страната ни ще се ангажира с конкретни стъпки, една от които е именно въвеждането на темата в училищното образование. В момента у нас няма предмет или цялостна програма, насочени към изграждане на знания на учениците от всички класове по темата за домашното насилие и половите стереотипи, затова проектът на Български фонд за жените цели да предложи подходящо учебно съдържание за учениците от начален, среден и гимназиален курс.

Семинарите ще се проведат на 8-9 юни 2017 г. в Стара Загора, на 12-13 юни в София и на 14-15 юни в Плевен, а желаещите да се включат могат да изпратят автобиография, описание на опита си като учител и мотивация за участие в срок до 31 май 2017 г. на office@bgfundforwomen.org.

В обученията могат да се запишат всички учители, проявяващи интерес, независимо в кой клас, по кой предмет и от колко време преподават. Обучението е напълно безплатно и всички транспортни разходи ще бъдат поети от БФЖ. На всички присъстващи ще бъдат издадени сертификати за преминато обучение, които ще удостоверят придобити познания и компетенции по темата „домашно насилие“ и брой хорариум часове в рамките на 16 академични часа.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: