Стартираха текущите ремонти на уличната мрежа в Плевен

19.05.2017 15:44

„Инжстрой” ЕООД, която спечели обявената от Община Плевен обществена поръчка за текущ ремонт на уличната инфраструктура в следващите четири години, започна рехабилитационните дейности. Договор с фирмата беше подписан на 2 май 2017 г., обществената поръчка е на обща стойност 4 750 000 лв. (без ДДС), разделена е на три обособени позиции.

Първата позиция е за текущ ремонт на уличната инфраструктура, организация и безопасност на движението в централната градска част на Плевен с граници на района и включително улиците ул. „Българска авиация”, ул. „Иван Миндиликов”, ул. „Г. М. Димитров” до граница гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Дойран”, ул. „Ген. л-т Ат. Стефанов”, бул. „Хр. Ботев”, ул. „Пробуда”, ул. „Ст. Михайловски”, ул. „Кл. Охридски”, бул. „Европа”, бул. „Русе” до граница гр. Плевен. В първата обособена позиция са включени и селата Къртожабене и Къшин. Основните групи дейности, които ще се изпълняват, са подготвителни работи по демонтаж, разкъртване, изкопаване и превоз; доставка и монтаж на различни видове бордюри, направа и ремонт на тротоарни настилки; пътна основа от инертни материали; подготовка асфалтова настилка; ръчно и машинно асфалтиране с различни видове асфалтобетонови смеси; ремонт и направа на маркировка. Определената сума за 2017 г. по тази позиция е в размер до 891 400 лв. с ДДС.

Втората обособена позиция обхваща жк „Сторгозия” с граници на района ул. „Българска авиация”, ул. „Иван Миндиликов”, ул. „Г. М. Димитров” до граница гр. Плевен и включително ул. „Сторгозия” до граница гр. Плевен и улиците в жк „Сторгозия”. Включени са и селата Тодорово и Горталово. Основните групи дейности, подлежащи на изпълнение, са подготвителни работи, бордюри и тротоари, пътна основа от инертни материали, подготовка на асфалтова настилка, асфалтиране, ремонт и направа на маркировка, на съоръжения, механизация и превози. Определената по тази позиция сума за 2017 г. е в размер до 293 099,08 лв. с ДДС.

Обособена позиция 3 е за текущ ремонт на уличната инфраструктура, организация и безопасност на движението на територията на жк „Дружба”, жк „Кайлъка”, жк „М. Денчева” с граници на района бул. „Хр. Ботев”, ул. „Пробуда”, ул. „Стоян Михайловски”, ул. „Кл. Охридски”, бул. „Европа”, бул. „Русе” до граница гр. Плевен, улиците в IX квартал, с граници ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Дойран”, ул. „Ген. л-т Ат. Стефанов”. В третата обособена позиция са включени и селата Ласкар, Ралево, Тученица и Радишево. И тук основните групи дейности, които ще се изпълняват, са както в останалите райони на Плевен. Определената сума за 2017 г. по тази позиция е в размер до 394 800,00 лв. с ДДС.

Приоритетно навсякъде се изкърпва първо настилката по трасетата на масовия обществен градски транспорт, възстановяват се пропадания тип „хралупа”. Кметът на Община Плевен Георг Спартански обясни, че заявените нужди от ремонти са в пъти повече от финансовите възможности. Общо 1,3 милиона лв. са заделените в бюджета на Община Плевен за текущи улични ремонти тази година. В списъците за 2017 г. са включени с предимство и участъци, за които има внесени от предходни години подписки и многобройни сигнали от граждани. Експерти от Общината са обходили проблемните улици и са ги класифицирали в групи според състоянието им.

Кметът Спартански апелира към ръководството на „Инжстрой” ЕООД за високо качество на строителните дейности. Едновременно ще започне подновяването на уличната маркировка в участъците, които няма да се ремонтират.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: