Осъдените за пране на пари от Палестина и измама членове на фамилия от Д. Дъбник, обжалват наказанията си

14.05.2017 16:24

Въззивно наказателно от общ характер дело с подсъдими членове на фамилия от Долни Дъбник, които бяха признати за виновни в пране на пари, получени чрез измама, от Палестина ще се проведе на 16 май, вторник, във Великотърновския апелативен съд.

Подсъдими по процеса са Иванка М. М., Иван С. М. , Елисавета И. М., Станьо И. М.  и Горан И. С., информират от Пресцентъра на ВТАС.

Със своя присъда от 16.12.2016 г. Окръжен съд – Плевен е признал подсъдимата Иванка М. М. от гр. Долни Дъбник, обл. Плевен за виновна в това, че:

През периода от неустановен ден на м. януари 2009 – 31.12.2013 г. в гр.  Долни Дъбник и в гр. Рамала, Палестинска автономна територия, условията на продължавано престъпление – на 212 (двеста и дванайсет пъти), с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила заблуждение у Салам М., у Самар А. и у Хадил Я. А. и трите от гр. Рамала, че ще ги освободи от проклятието, което имат те и техните близки, като за тях ще настъпят неблагоприятни последици, ако не предоставят пари – щатски долари и златни накити, като причинила на тримата имотна вреда в общ размер на 2 417 010 щатски долара (в левова равностойност на 3 530 042 лв.) и 4028,70 лева (стойността на златните накити),като измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, поради което и на основание чл. 211, пр. 1 във вр. чл. 209 ал. 1 вр. чл. 26, вр. с чл. 4 ал 1. я осъдил на 8 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим в затвор.

Извършила финансови операции, сделка с имущество и получила имущество – парични средства, за които имущество и средства знаела, че са придобити от тежко умишлено престъпление (измама), като деянието е извършено два и повече пъти, като средствата и имуществото, предмет на изпирането на пари са в особено големи размери – всичко на обща стойност 706 400,30 лева и случаят е особено тежък, поради Плевенският съд я е осъдил на 10 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор, както и да заплати глоба на държавата в размер на 30 000 лева. На основание чл. 253 ал. 6 от НК, подсъдимата е осъдена да заплати на държавата цялата равностойност на липсващия предмет на престъплението по чл. 253 – сумата от 706 400, 30 лева.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК, Окръжен съд – Плевен е определил едно общо наказание измежду наложените за двете престъпни деяния, а именно по-тежкото от тях – 10 години лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор, 30 000 лева глоба, както и посочената конфискация. На основание чл. 45 от ЗЗД, Иванка М. М. е осъдена да заплати сумите от 141 626 лева на Салам М., 3 234 894 лева на Самар А. и 153 521 лева на Хадил Я. А., представляващи обезщетение за претърпените от тях имуществени вреди в резултат на престъплението.

Със същата присъда, подсъдимият Иван С. М. от гр. Долни Дъбник е признат за виновен в това, че през периода от неустановен ден на м. януари 2009 до 30.12.2013 г. в гр. Долни Дъбник и град Плевен извършил финансови операции и сделки с имущество (пари), за което знаел че е придобито чрез тежко умишлено престъпление, извършено от неговата съпруга – Иванка М. М., като деянието е извършено два и повече пъти и средствата и имуществото, предмет на изпирането на пари са в особено големи размери – всичко на обща стойност 464 735,33 лева и случаят е особено тежък, поради което и на основание чл. 253 ал. 5, вр. с ал. 4, вр. с ал. 3, т.2, вр. с ал.1 пр. 1 и пр. 2 от НК е осъден на 10 години лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор, както и да заплати 30 000 лева в полза на държавата, като съдът е постановил и конфискация по чл. 253 ал. 6 (описана подробно в диспозитива)

Със същата присъда, подсъдимата Елисавета И. М. от гр. Долни Дъбник е призната за виновна в това, че през периода от 27.09.2009 до 29.09.2013 г. в гр. София и гр. Плевен получила имущество – парични средства в щатски долари и лично извършила сделки и финансови операции с имущество, за което имущество, предмет на изпирането на пари знаела, че е придобито от тежко умишлено престъпление (измама), извършено от нейната майка – Иванка М. М., като деянието е извършено два и повече пъти и средствата и имуществото предмет на изпирането на пари са на обща стойност 158 038,61 лева, поради което и на основание чл. 253, ал. 4, пр. 1, вр. ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, предл. 2, вр. ал. 1, пр. 1 и пр. 2 от НК я осъдил на 3 години лишаване от свобода условно с изпитателен срок от пет години, както и да заплати 30 000 лева глоба в полза на държавата, като е постановена и конфискация по чл. 253 ал. 6 (описана подробно в диспозитива)

Със същата присъда, подсъдимият Станьо И. М. от гр. Долни Дъбник е признат за виновен в това, че през периода от 01.02.2010 до 30.12.2013 г. в гр. София, гр. Плевен, гр. Велико Търново, гр. Русе и гр. Ловеч получил имущество – парични средства в щатски долари и лично извършила сделки и финансови операции с имущество, за което имущество, предмет на изпирането на пари знаел, че е придобито от тежко умишлено престъпление (измама), извършено от неговата майка – Иванка М. М., като деянието е извършено два и повече пъти и средствата и имуществото предмет на изпирането на пари са на обща стойност 3 181 378 лева – особено големи размер и случаят е особено тежък, поради което и на основание чл. 253, ал. 5, вр. ал. 4 вр. ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, предл. 2, вр. ал. 1, пр. 1 и пр. 2 от  го осъдил на 13 години лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в затвор, както и да заплати 30 000 лева глоба в полза на държавата, като е постановена и конфискация по чл. 253 ал. 6 (описана подробно в диспозитива).

Със същата присъда, подсъдимия Горан И. С. от гр. Долни Дъбник е признат за виновен в това, че през периода от 28.01.2010 до 03.09.2013 г. в гр. София и гр. Плевен получил имущество – парични средства в щатски долари и лично извършил сделки и финансови операции с имущество, за което имущество, предмет на изпирането на пари знаел, че е придобито от тежко умишлено престъпление (измама), извършено от неговата майка – Иванка М. М., като деянието е извършено два и повече пъти и средствата и имуществото предмет на изпирането на пари са на обща стойност 193 104,19 лева, поради което и на основание чл. 253, ал. 4, вр. ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, предл. 2, вр. ал. 1, пр. 1 и пр. 2 от НК го осъдил на

5 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим в затвор, както и да заплати 30 000 лева глоба в полза на държавата, като е постановена и конфискация по чл. 253 ал. 6.

Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивни жалби от подсъдимите. Заседанието е второ поред.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: