РИОСВ-Плевен отбеляза световните дни за опазване на мигриращите птици и на биологичното разнообразие

12.05.2017 9:48

По повод Световния ден за опазване на мигриращите птици – 10 май, експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите, гр. Плевен проведоха беседа на тема „Опазване на мигриращите птици“ с ученици от професионалната гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф І“, гр. Ловеч.

Световният ден за опазване на мигриращите птици е глобална кампания, която от 2006 г. се провежда всяка година. Основната й цел е да повиши осведомеността на хората и да подчертае нуждата от опазване на мигриращите птици и местообитанията им. Кампанията е инструмент за по-широка информираност за заплахите, пред които са изправени мигриращите птици, тяхното екологично значение и необходимостта от международно сътрудничество за опазването им.

По повод Световния ден на биологичното разнообразие – 22 май, бе представена презентация на тема „Животни в беда, защитени видове“ от старши експерт Габриела Георгиева, отдел биоразнообразие в РИОСВ-Плевен, пред ученици от Природоматематическа гимназия – Ловеч. Инициативата се проведе със съдействието на Сдружение за общественополезна дейност „Екомисия 21 век“ – Ловеч.

Световен ден на биологичното разнообразие се отбелязва  по решение на 49-ата сесия на Общото събрание на ООН от 1995 г. в деня на влизане в сила на Международната конвенция за биологичното разнообразие, подписана в Рио де Жанейро, Бразилия. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли същата година е равноправна страна- член, като полага усилия за адекватни мерки и действия по общоприетите и разисквани приоритети.

Снимки и информация: РИОСВ-Плевен, Пресцентър

#тагове:

НАЙ-НОВИ: