НЧ „Илия Бешков 1898” – Долни Дъбник приключи проект, насочен към деца с риск от отпадане от училище

09.05.2017 15:12

НЧ „Илия Бешков 1898” – гр. Долни Дъбник финализира проект „Библиотеката – отворени врати за занимания и арт игри”, реализиран с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурса „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2, в изпълнение на договор с Министерство на културата.

Партньор на читалището в изпълнението на дейностите по проекта е СУ „Христо Ботев“ – гр. Долни Дъбник, а целевата група – деца от 5 до 8 клас. Проектът бе насочен към прилагане на съвременен метод за преодоляване риска от отпадане от училище на уязвима група деца /предимно от ромски произход/, чрез използване на ИКТ технологиите в библиотеката и уменията на екипа. Очакваните резултати бяха постигнати, а библиотеката се утвърди като място, където децата осмислят своето време между училище и дома.

Снимки и информация: НЧ „Илия Бешков 1898” – гр. Долни Дъбник

#тагове:

НАЙ-НОВИ: