Успешното приключване на два обекта отбелязаха в Кнежа

30.04.2017 9:16

На 28 април Община Кнежа отбеляза успешното приключване на изпълнението на два обекта по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
В сградата на „МБАЛ – Кнежа” ЕООД бе напълно реконструирана отоплителната инсталация, в пет помещения бе изградена нова вентилационна система и нова соларна инсталация.
В Общинския комплекс за социални услуги (Майка-кухня) бе изградена нова инсталация за подготовка на гореща вода от плоски селективни колектори. Направен е и текущ ремонт, чрез който е възстановен интериора и екстериора на сградата след монтажа на инсталацията.
Проектът е осъществен с консултантската и техническа помощ на партньори от Норвегия. На проведената на 28.04.2017 г. заключителна пресконференция в сградата на Община Кнежа присъстваше единият от партньорите Хенрик Сторм Офтеланд, информират от Пресцентъра на местната администрация.
Общият размер на получената безвъзмездна помощ е 918 000 лева.


Реализацията на проекта значително допринесе за създаването на по-добра и по-здравословна среда, както за пациентите, така и за служителите на МБАЛ-Кнежа и подобряване и повишаване качеството на преодставяните медицински грижи. Намалените разходи за енергия от своя страна дават възможност за насочване на спестените средства в нови инвестиции и оборудване.
Направената инвестиция в Общинския комплекс за социални услуги (Майка-кухня) ще намали разходите за енергия и така ще се понижи себестойността на предоставяните от общината социални услуги.

„Наименованието на нашия проект не е случайно избрано. Под мотото „Здравето на природата е здраве за хората“ в дългогодишен план изградените инсталации в двете сгради ще използват енергия от възобновяеми енергийни източници и това ще допринесе за опазването на околната среда в нашия град”, отбеляза кметът Илийчо Лачовски.

Снимки: Община Кнежа, Пресцентър

#тагове:

НАЙ-НОВИ: