Мнението на учениците от плевенската Езикова се чу в Брюксел (галерия)

25.04.2017 7:41

На 30 и 31 март ученически екип в състав: Асена Полякова, Сицилия Тошева и Борислава Личева от XI клас на ПГПЧЕ – Плевен с ръководител Грета Димова – заместник-директор и учител по английски език представляваха България в Брюксел на организираната от Европейския икономически и стопански комитет проява „Твоята Европа, твоето мнение!”. Делегацията ни по време на събитието беше придружавана от г-н Димитър Манолов – член на ЕИСК, отговарящ за комуникативната политика на комитета за България в Брюксел и председател на КТ „Подкрепа”.


На този международен форум взеха участие 100 ученици и 39 учители от 28 държави – членки на ЕС, и 5 държави – кандидат-членки. Събитието беше официално открито от г-н Гонзалу Лобу Шавие – заместник-председател на ЕИСК, който във встъпителната си реч отбеляза, че общуването с младите хора, възможността да се черпи от техните свежи идеи за бъдещето на Европа, е от най-голямо значение за европейската институция, чиято цел от създаването ѝ през 1957 г. е да даде възможност на организираното гражданско общество на Европа да изразява позицията си.
В редица уъркшопове, младежите имаха възможност да дебатират, да предлагат идеи и да разискват важни и актуални, по тяхно мнение, проблеми за бъдещето на Европа. На пленарна сесия те представиха своите предложения, отговаряха на въпроси, обясняваха и защитаваха концепциите си, след което гласуваха за най-важните три от тях. Най-много гласове получиха следните предложения: да се намали разхищението на храна с цел да се помогне на бедстващите хора; борба с национализма чрез интерактивно образование и международно съгласувана в исторически план учебна програма; нарастване на политическия интерес към Европа чрез повишаване потенциала на социалните медии и образование, атрактивно съдържание и отбелязване Деня на Европа едновременно във всички училища.
Европейският комитет изрази решимостта си да продължи да се консултира с младите хора в полза на изграждането на Европа и да използва резултатите от този диалог в работата на своите членове, а впоследствие да ги предостави и на други европейски институции. Отличените препоръки от изданието на проявата „Твоята Европа, твоето мнение!“ за 2017 г. вече са предадени на Европейската комисия.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: