АБВ – Плевен стартира подписка срещу увеличената цена на парното в Плевен

24.04.2017 16:40

ПП АБВ стартира подписка против увеличението на цената на парното в Плевен. Гражданите, които искат да подкрепят подписката, могат да направят това от утре – 25.04, пред сградата на ДТ „Иван Радоев”. Подписката ще подкрепи и председателят на ПП АБВ Константин Проданов, който утре е на посещение в Плевен. Партията ще проведе и свое изнесено заседание на ИБ в града ни. Ето и пълният текст на декларацията против новата цена на парното в Плевен.
Ние, гражданите на гр. Плевен, категорично и твърдо се противопоставяме срещу едностранното и непрозрачно решение на Комисия за енергийно и водно регулиране /КВЕР, Комисия/ за 30% увеличение на цената на топлоенергията в гр. Плевен.
Настояваме за незабавното преразглеждане на тарифата, приета през месец април от КВЕР, както и за оставката на самата Комисия. Причината за това е, че Комисията, вземайки своите решения, се ръководи повече от политически мотиви, отколкото от експертни и социални такива.
Настояваме за пълна, следприватизационна ревизия на „Топлофикация Плевен“ ЕАД.
При 99% внос на газта от „Газпром експорт“ АД, настояваме държавата да създаде незабавно експертна група за прозрачни и открити преговори с дружеството. Също така и за цялостна проверка на дружество „Булгаргаз“ ЕАД, което е преди всичко държавно и основната му функция е да представлява държавата, т. е. обществото, а не да се държи като частен монополист.
Ние – гражданите на гр. Плевен заявяваме категорично, че при това увеличение ще изпаднем в невъзможност да заплащаме текущото си потребление на топлоенергия. Също така считаме, че тази висока цена пряко спира икономическото и социално развитие на града ни, а именно ще се увеличи задлъжнялостта на обществените заведения към дружеството, като това ще рефлектира пряко върху нас самите, а по отношение на бъдещите инвестиции в града – считаме, че същите ще намалеят, а настоящите – ще бъдат изтеглени.
Предвид гореизложеното, гражданското общество на гр. Плевен, изразява крайното си несъгласие да бъде заложник на цени и енергийни интереси.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: