Оборудват РЗИ – Плевен с нова апаратура за мониторинг на качеството на питейната вода

30.03.2017 15:17

Министерството на околната среда и водите отпуска 10 млн. лв. за оборудване на 10 лаборатории за осъществяване на мониторинг на качеството на питейните води. Договорът за безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ беше подписан днес между служебните министри на околната среда и водите Ирина Костова и на здравеопазването д-р Илко Семерджиев.
„За мен е удоволствие да положа подписа си под този проект, който е инвестиция в здравето на хората и е в синхрон с европейското и националното законодателство“, каза министър Костова. „Надяваме се да бъде реализиран в срок, управляващият орган е насреща за съдействие“, допълни министърът.
Новата апаратура ще подобри работата на регионалните здравни инспекции в Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и София, както и на Националния център по радиобиология и радиационна защита в София. С изпълнението на проекта ще се подобрят възможностите на лабораториите от системата на Държавния здравен контрол чрез разширяване на обхвата и повишаване на техническия капацитет за анализиране в пълен обем на задължителните по европейско и национално законодателство показатели, свързани с гарантиране на качеството и безопасността на питейната вода.
„Трудното започва оттук нататък, пожелавам успех и добра мобилизация“, допълни главният директор на ГД ОПОС Яна Георгиева.
Министър Семерджиев благодари за добре свършената работа и даде висока оценка за ползите от проекта. „Изкушавам се като човек от здравната сфера да кажа, че хората сме това, което дишаме, пием и ядем и чистотата на водата, контролът върху нея и спазването на стандартите е гаранция, че децата ни ще живеят в чиста среда. Това е предпоставка за доброто им физическо развитие“, подчерта д-р Илко Семерджиев.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: