МУ – Плевен обяви конкурс „Най-изявен студент“ 2017

24.03.2017 11:43

Във връзка с предстоящото честване на 24 май МУ – Плевен обявява конкурс за „Най-изявен студент – 2017 г.” Наградата е комплексна и се присъжда на български и чуждестранни студенти, представители на всички основни звена, които имат отличен успех и активна научна дейност. Необходими документи:
за успех – уверение от съответната Студентска канцелария (от последните 2 семестъра); за активна научна и кръжочна дейност – грамоти, сертификати, текстове на статии, служебни бележки от катедри и др. Кандидатите за приза следва да подават документите си от 03.04 до 28.04.2017 г. в Учебен отдел, стая 207, Ректорат на МУ.
За приза „Отлично усвояване на български език от чуждестранен студент – 2017“ могат да кандидатстват студенти, завършили VI-ти семестър. Необходими документи: препоръка от преподавател по български език; уверение за успех от предходните 2 семестъра, с посочен в него среден успех по български език от 6–те семестъра на обучение.
Документи се приемат от 03.04 до 28.04.2017 г. в стая 215, Ректорат на МУ.
Представените документи за двата приза ще бъдат разгледани от комисии, назначени от Ректора.
Имената на отличените ще бъдат публикувани на сайта на университета, а наградите ще се връчат на тържеството по повод 24 май.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: