Община Долна Митрополия обявява допълнителен прием на документи по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се“

16.03.2017 9:14

Община Долна Митрополия обявява допълнителен прием на документи по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия“, операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

Приемът на документи е с цел набиране на кандидат – потребители със статут на ЧАКАЩИ за Обществена трапезария 2 – с.Подем.

Документите от желаещите да получават топъл обяд ще се приемат от 20.03.2017 г./понеделник/ до 24.03.2017 г./петък/ вкл., в сградата на Община Долна Митрополия, етаж 1, стая 102, както и в кметствата по населените места.

Кандидатите трябва да подадат заявление – декларация ( по образец ), копие от документ за самоличност и декларация за актуален размер на получаваната пенсия ( по образец ).

Целта на приема е да се наберат самотно живеещи лица, които получават минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии. Критерий за подбор на кандидат – потребителите ще бъде размерът на тяхната пенсия.

Със заповед на Кмета на Община Долна Митрополия ще бъде сформирана комисия, в която ще бъде включен и представител на Дирекция „Социално подпомагане“. Комисията ще разгледа постъпилите заявления и съобразно доходите на кандидатите ще изготви списък по възходящ ред на класираните кандидат – потребители със статут на чакащи за Обществена трапезария 2 – с.Подем.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: