Бухалът е Вид на месец март в РИМ – Плевен

14.03.2017 17:17

Както писахме, от началото на 2017 г. в експозицията на Направление „Природа“ на Регионалния исторически музей в Плевен ежемесечно се представят видове от „Червената книга“ на България. Експонатите са от богатия фонд на Направлението. Вид на месец март е бухалът – най-едрата нощна граблива птица, срещаща се в България. Той ловува през нощта. В различните области плячка за него са най-разнообразни животни – плъхове, мишки, порове, зайци. Особено обича таралежи и змии, като не се страхува от отровата на пепелянката.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: