Поредица инициативи стартира Областният информационен център в Плевен по повод важни годишнини

10.03.2017 16:17

С поредица инициативи Областният информационен център – Плевен, ще отбележи няколко събития – 10 години от присъединяването на България към Европейския съюз, 60 години от основаването на Европейския социален фонд и 6 години от създаването на ефективно работеща Мрежа от информационни центрове, популяризираща възможностите, предоставяни от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.
От следващата седмица стартира отново информационна кампания, по време на която експертите от плевенския ОИЦ ще посетят 11-те общини в област Плевен, ще запознаят интересуващите се с отворените в момента процедури за кандидатстване и с темите от националната кампания. По време на откритите приемни хората ще имат пряк достъп до актуална информация.
Във връзка с 60 години от основаването на Европейския социален фонд /ЕСФ/ на 3 май ОИЦ – Плевен, ще организира изложение и концерт. В периода от 15 до 20 май ще се проведе Ден на отворените врати на място в предприятия, реализирали съфинансирани от Европейския социален фонд проекти. Те са насочени основно към подобряване условията на труд, както и към обучения и квалификации.
През настоящия програмен период 2014 – 2020 г. със средства от ЕСФ се съфинансират оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Развитие на човешките ресурси” и „Добро управление”.
През предходния програмен период 2007-2013 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в област Плевен са сключени 171 договора с 135 бенефициенти, някои от които имат повече от един договор. Общото им финансиране възлиза на 14 206 495 лв., 85 % от които идват от ЕСФ, а 15 % представляват национално съфинансиране. По Оперативна програма „Административен капацитет” в област Плевен са сключени 22 договора с 13 бенефициенти. Изплатени са 1 380 128 лв., 85 % от които от ЕСФ, а 15 % представляват национално съфинансиране.
Към момента в област Плевен за програмния период 2014-2020 г. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” се изпълняват 7 проекта на обща стойност 1 761 256,75 лв. /реално изплатените суми към началото на м. март 2017 г. са 316 147,96 лв./. По ОП „Развитие на човешките ресурси” – 32 проекта на обща стойност 9 862 706,75 лв. /реално изплатени суми към началото на м. март 2017 г. – 3 271 566,96 лв./. По ОП „Добро управление” – 1 проект на стойност 500 000 лв. /реално изплатени суми към началото на м. март 2017 г. – 91 706,28 лв./.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: