ВТАС потвърди наказания от по 3 години лишаване от свобода и 20 000 лева глоба, наложени от Съда в Плевен, по дело за пране на пари

10.03.2017 15:14

Със свое решение по ВНОХД 333/2016 г. Великотърновският апелативен съд ПОТВЪРДИ ИЗЦЯЛО присъда на Окръжен съд – Плевен, постановена по НОХД 816/2015 г., като потвърди наказания от по 3 години лишаване от свобода и глоба в размер на 20 000 лева за всеки от двамата подсъдими, както и отнемане на финансови средства (предмет на престъплението) в общ размер на 177 000 лева.

Със своя присъда от 12.07.2016 г. по НОХД 816/2015г, Окръжен съд Плевен е признал подсъдимия Мирослав А. (македонски гражданин с постоянен адрес в гр. София) за виновен в това, че на 07.07.2011 г. в гр. Плевен извършил два пъти финансова операция с имущество – парична сума в размер на 83 000 лева, за която знаел, че е придобита от Александър Б. К. чрез тежко умишлено престъпление – измама по чл. 210, ал. 1 т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НК.
На основание чл. 253 ал. 4, вр. ал. 3 т. 2, вр. ал. 1 предл. 1 (пране на пари), вр. чл. 54 и чл. 66 ал. 1, първоинстанционният съд го е осъдил на 3 години лишаване от свобода, чието изпълнение отложил условно с изпитателен срок от пет години, като е наложил на подсъдимия и глоба в размер на 20 000 лева. На основание чл. 253 ал. 6 от НК, Мирослав А. е осъден и да заплати в полза на държавата парична сума в размер на 83 000 лева.
Със същата присъда ОС Плевен е признал за виновен и подсъдимия Александър Б. К. от гр. Плевен в това, че на 06.07.2011 г. в гр. Плевен извършил на два пъти финансова операция с недвижимо имущество – парична сума в размер на 94 000 лева, за която знаел, че е придобита от него чрез тежко умишлено престъпление – измама по чл. 210, ал. 1 т. 5, вр. чл. 209 ал. 1 от НК. На основание чл. 253 ал. 4, вр. ал. 3, т. 2, в. ал. 1, предл. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 66 ал. 1 от НК, на подсъдимия е определено наказание в размер на 3 години лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено условно с изпитателен срок от 5 години, както и да заплати глоба в размер на 20 000 лева. На основание чл. 253 ал. 6 от НК, Александър Б. К. е осъден и да заплати сумата от 94 000 лева в полза на държавата.
На основание чл. 25, вр. чл. 23 от НК, Окръжен съд Плевен е определил едно общо наказание, измежду наложените на подсъдимия по три предишни наказателни дела от общ характер в РС и ОС Плевен, а именно 3 години и 6 месеца лишаване от свобода, като е увеличил на основание чл. 24 ал. 1 от НК това наказание с шест месеца и е определили Александър Б. К. да изтърпи общо 4 години лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор. Към него е присъединил и наказанието глоба в размер на 20 000 лева, както и това по чл. 253 ал. 6 от НК, с което е постановено той да заплати 94 000 лева в полза на държавата.
Присъдата на Окръжен съд – Плевен е обжалвана пред ВТАС чрез въззивни жалби от защитниците на двамата подсъдими.
В Апелативен съд – Велико Търново е било образувано ВНОХД 333/2016 г., разгледано от тричленен състав в открито заседание на 20 февруари 2017 г. и обявено за решаване.
Въззивният състав, като се съобразил с направените с жалбите оплаквания, становищата на страните, изложени пред въззивната инстанция, и след като извършена служебна проверка на присъдата на основание чл. 314 НПК е намерил жалбите за изцяло неоснователни.
Апелативния съд приема, че възприетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка изцяло се подкрепя от събраните по делото доказателства и авторството на деянието, осъществено от двамата подсъдими е доказано по безспорен и категоричен начин. Съставът намира за правилни и изводите по отношение на правната квалификация на деянието.
Подсъдимите и техните процесуални представители не са обжалвали присъдата в частта по отношение на вида и размера на наложените наказания, въззивният състав също намира, че са правилно определени, поради което ги потвърждава изцяло.
Съставът е отхвърлил като неоснователни и възраженията по отношение прилагането на чл. 24 ал. 1 от НК по отношение на Александър Б. К., с което на последния е наложено едно общо наказание (увеличено с шест месеца) за деянието по настоящото обвинение и тези, за които е бил признат за виновен по предишни наказателни дела. Според Апелативния съд, присъдата и в тази и част се явява законосъобразна – осъденият ще е със статут на еднократно осъждан, налице е завишена степен на обществена опасност на подсъдимия Aлександър Б. К, и за изпълнение на целите на наказанието визирани в чл. 36 НК биха се изпълнили по отношение на този подсъдим, именно чрез приложението на чл. 24, ал. 1 НК.
Решението на Апелативен съд – Велико Търново подлежи на обжалване пред ВКС.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: