Над 98 000 са заетите в област Плевен

09.03.2017 12:41

 

През четвъртото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 98 400, от които 53 200 са мъже, а 45 300 са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1000, а спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. намалява с 3900. Това информират от Териториално статистическо бюро – Северозапад.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 45.9% (при 49.2% за страната), съответно 51.5% за мъжете и 40.7% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на девето място в страната, а по коефициент на заетост – на осемнадесето място.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 94 900, като 51 400 от тях са мъже, а 43 400 са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава в сравнение с третото тримесечие на 2016 г. с 1000, а спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. намалява с 3.4 хиляди.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 62.6%, съответно 66.4% за мъжете и 58.6% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. този коефициент се увеличава с 1.0 процентен пункт, като при мъжете се увеличава с 2.8 процентни пункта, а при жените намалява с 1.0 процентен пункт.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: