Семейство от Левски спаси птица от защитен вид, намерена в безпомощно състояние

07.03.2017 14:22

На 28 февруари в Община Левски е постъпил сигнал от РИОСВ – Плевен за намерен защитен вид в безпомощно състояние в Левски, включен в списъка на Приложение 23 към Закона за биологичното разнообразие. Сигналът отправя служители на Общината към дома на сем. Живкови, на които техен съсед е предал обикновен мишелов в безпомощно състояние, намерен в землището на село Градище.
За щастие, господин Живков е запознат със закона, според който лице, което е намерило екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр от животински вид от Приложение 23 е длъжно да уведоми най-близкия регионален орган на МОСВ. Семейството на г-н Живков се е грижило през почивните дни за ранената птица, като за свое дете и благодарение на храната, водата, обичта и вниманието тя се е съвзела. Сем. Живкови са помогнали за приготвянето на транспортната опаковка на птичето. За транспортирането на птицата до Плевен съдействие е оказал служител на транспортна полиция, който е осъществил незабавно връзка с персонала на пристигащия пътнически влак, като специалният „пътник“ е предаден в ръцете на отзивчивия началник-влак. Така, защитеният вид пристига безпрепятствено до РИОСВ – Плевен.

Община Левски благодари на сем. Живкови, на служителя от транспортна полиция към ЖП-гара Левски и на началник-влака на пътнически влак Горна Оряховица – Мездра.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: