Нормално протича Данъчна кампания 2017 в НАП – Плевен

07.03.2017 11:19

Към момента Данъчна кампания 2017 в НАП – Плевен протича спокойно, съобщиха от там. Още от първия ден на кампанията Офис Плевен разполага с всички необходими формуляри.
• Подаване на декларации (за доходите) е възможно от първата секунда на 1 януари.
• До момента са подадени:
• 895 декларации за облагане на доходите на физическите лица за 2016 г. по електронен път, от които 457 с ПИК
• 2 697 декларации за облагане на доходите на физическите лица общо
• 2 798 декларации за облагане с корпоративни данъци
• Накратко за кампанията и новостите тази година:
– Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите тази година изтича на 2 май, тъй като 30 април е в неделя, а 1 май е почивен ден.
– Препоръчваме на хората да подадат декларации по електронен път – три причини:
o По-бързо, по-лесно и безпроблемно
o Може да ползват отстъпка от 5% от данъка за довнасяне (но не повече от 1000 лв.), ако подадат декларация до 31 март нямат неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение и платят данъка до 2 май.
o С ПИК (или ел. подпис) могат да ползват още повече от 50 други услуги – справки за задълженията си към НАП, за данък за колата, такса смет и данък сгради, да подават осигурителни декларации, подаване на данъчни и осигурителни декларации и т. н.
o Данъчни декларации могат да се подават и пощенските станции на Български пощи ЕАД
По важни новости тази година:
– От тази година гражданите и фирмите имат още една възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация. Коригиращата декларация се подава до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Запазва се и досега съществуващата възможност за корекции до изтичане на срока за подаване на декларациите, за доходите – 30 април и на декларациите за корпоративен данък – 31 март, както и възможността да се извършват корекции на данъчния финансов резултат и дължимия данък от фирмите след уведомяване на орган по приходите.
– Облекчение за безкасови плащания – Въвежда се възможност да се ползва данъчно облекчение в размер на 1 % от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв. Условието е 100% от паричните доходи да са получени по банков път и извършените безкасови плащания от лицето да са в размер на 80 или над 80% от доходите подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа. ВАЖНО!!! Това облекчение ще се ползва с подаване на данъчната декларация догодина, тоест през 2018 г
– От тази година данък върху доходите няма да се събира върху наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси.
– Необлагаеми са и наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба, които са с незначителна стойност – до 30 лв.
– От 2017 г. с данък върху доходите ще се облагат паричните и предметни печалби, получени от участие в игри, които не са хазартни по смисъла на Закона за хазарта, при които печалбата се определя на случаен принцип.
– Минимален месечен размер на осигурителния доход за тази година е 460 лв.
– Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители за 2017 – 300 лв.;
– Максимален месечен размер на осигурителния доход за 2017 остава 2600 лв.
– ВАЖНО!!! От 1 януари 2017 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на КСО, дължат месечно по 18,40 лева. Има нов размер на минималния осигурителен доход – 460 лв., заради което се променя и вноската от безработните. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец февруари 2017 г. трябва да се внесе най-късно до 25 март 2017 г.
– Здравни осигуровки и права – напомняме на хората да не пропускат да плащат здравните си вноски, защото ако пропуснат и изпаднат от осигуряване, трябва да плащат вноски за пет години назад.
Кампанията:
• В офис Плевен до края на данъчната кампания на 2 май ще се работи с т.нар. плаващо работно време, тоест без обедна почивка. Като в дните, в които изтичат срокове офисите ще работят до тогова докато има клиенти в салона за обслужване. Въпреки това насърчаваме своите клиенти да не чакат последните срокове.
• Хартиени образци на декларациите са налични още от края на 2016 г. Насърчаваме клиентите на администрацията да използват образците, които са публикувани на интернет страницата на НАП – www.nap.bg. Те са в текстови формат, така че могат да се попълват на компютър.
• Плащане на данъци и осигурителни вноски. Заплащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. За улеснение на нашите клиенти в в офис Плевен са разкрити банкови гишета, които обслужват клиентите на администрацията. Заплащането на данък върху доходите от физическо лице на банково гише в офис на НАП е безплатно. Заплащането на данъците и осигурителни вноски може да стане и в последния ден, стига средствата да постъпят по сметки на Агенцията до края на следващия работен ден.
По-важните срокове в кампанията:
• 2 май – декларация за облагане на доходите и плащане на дължимия данък за довнасяне;
• 31 март – 5% отстъпка за данъка за довнасяте по декларацията за доходите, но не повече от 1000 лв.;
• 31 март – срок за фирмите за подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци; 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.) ползват тези фирми, които подадат годишната си декларация по електронен път, с електронен подпис. И тази година фирмите ще могат да подават годишните си отчети за дейността на едно място – или в НАП или в териториалните бюра на НСИ.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: